Saturday, May 15, 2010

DOA KETIKA KITA AKAN BELAJAR DAN SELESAI BELAJAR

1. doa akan belajar.
Radhiitu bil laahi rab ba; wabil islaamidiina wabi Muhammadin Nabiy yaw warasuula; rab bi zidnii ‘ilma, war zuq nii fah ma, aamiin. artinya:

Aku telah rela Allah Tuhanku, islam agamaku dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT Wahai Tuhan Allah, tambahkanlah ilmuku, dan anugrahillah kepadaku, faham terhadap ilmu itu.Amiin (Ya Allah kabulkanlah permohonanku)
2.doa selesai belajar
Alla hu ma arinil haq qa haqqa war zuq nit tibaa ‘ah (ittiba ‘ah) wa arinil baa thila baathila war zuq nij tinaa bah; Alhamdu lil laa hi rabbil ‘aalamin.
artinya:
Ya Allah, perlihatkanalah kepadaku, kebenaran itu sebagai suatu hal yang benar, dan anugrahillah rizqi kepadaku kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepadaku kesalahan itu sebagai suatu hal yang salah dan anugrahillah rizqi kepadaku, kekuatan untuk menjahui kesalahan itu. Sebagai puji bagi Allah Tuhan semesta alam. amin.

No comments:

Post a Comment

 

Copyright 2007 All Right Reserved. shine-on design by Nurudin Jauhari. and Published on Free Templates